Eskabidea lehen aukera moduan hautatutako Ikastetxean bete behar da; horretarako ikasleak bere NANa edo nortasun agiria eta ziurtagiri akademikoa (originala eta fotokopia edo fotokopia konpultsatua) ekarriko ditu.

♦ Eskatzailea adin txikikoa bada, izapideak amak, aitak edo legezko tutoreak egingo ditu.

Erdi-mailako heziketa zikloetarako:

- DBHko lau mailako ziurtagiria

- BBBko 1. eta 2. mailako edo IEE Ieko lehen zikloko ziurtagiria

- LH Ieko teknikari laguntzailearen 1. eta 2. mailako ziurtagiria

- Erdi-mailako heziketa zikloko ziurtagiria

- Oinarrizko Lanbide Heziketako Titulua

- Hezkuntza sailak deitzen duen Heziketa Zikloetarako sarrera-proba gainditzea

Goi-mailako heziketa zikloetarako:

- Batxilergoko 1. eta 2. mailako ziurtagiria (LOGSE-LOE)

- Irakaskuntza Ertainen Erreformako bigarren zikloko ziurtagiria

- BBBko 3. mailako ziurtagiria  eta UBI-ko ziurtagiria

- BBBko Titulua

- LH IIko 1., 2. eta 3. mailako ziurtagiria edo Erdi-mailako heziketa zikloko ziurtagiria, edo Goi-mailako heziketa zikloko ziurtagiria

- 25 urte gorakoentzako unibertsiterako sarrera-proba gainditzea

-Unibertsitate-titulua (sartzeko balio du, ez barematzeko)

Hezkuntza sailak deitzen duen Goi-mailako heziketa zikloetarako sarrera-proba gainditzea