Proiektuak

PRL

Etorri berriak diren ikasle inmigrariei laguntzeko Hizkuntza Indartzeko Proiektua Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak, hezkuntza kultura anitzeko inguruari egokituta egotearen beharraz jabetuta, kulturarteko hezkuntza eredua garatzeko asmoa du, Euskal Erkidego Autonomoko Ikasetxeetako ikasleei berdintasun eta kultura aniztasunaren baloreak irakasteko helburuarekin.
Kulturaren aniztasuna baloratzea oinarrizkoa iruditzen zaigu benetako gizarte kulturartekoa lortzeko. 

PIEE

Proyectos de Intervención Educativa Específica para la atención al alumnado menor de 16 años con grave retraso escolar asociado a situaciones sociales desfavorecidas o con graves dificultades de adaptación al medio escolar.
·        Retraso escolar grave(no han superado el 2º ciclo de Primaria) debido a razones de carácter social.
·        Graves problemas de conductaescolar, con un retraso escolar importante.

AGENDA 21 ESCOLAR

La Agenda 21 Escolar es un Proyecto medioambiental de Centro que, junto con la Agenda 21 Local (Ayuntamiento de Getxo), se desarrolla bajo las directrices del Departamento de Medio Ambiente del Gobierno Vasco.

HIZKUNTZA NORMALIZAZIOA

Plangintza honen bitartez euskararen erabilera sustatu nahi dugu gure ikastetxean.
06/07 ikasturtean erabileraren diagnostikoa egin ondoren, indarguneak eta ahuleziak aztertu, eta lau urterako plangintza eratu genuen, helburu orokor batzuk eratuz.
Helburu orokor horiek ikasturte bakoitzerako zehaztu, eta klaustroak eta Eskola Kontseiluak onartu behar ditu. Ondorengoak dira 07-08 ikasturterako lortu nahi ditugunak.