HIZKUNTZA NORMALIZAZIOA

  • KEPA GOIKOETXEA
Plangintza honen bitartez euskararen erabilera sustatu nahi dugu gure ikastetxean.
06/07 ikasturtean erabileraren diagnostikoa egin ondoren, indarguneak eta ahuleziak aztertu, eta lau urterako plangintza eratu genuen, helburu orokor batzuk eratuz.
Helburu orokor horiek ikasturte bakoitzerako zehaztu, eta klaustroak eta Eskola Kontseiluak onartu behar ditu. Ondorengoak dira 07-08 ikasturterako lortu nahi ditugunak.ESPARRUAK

ERAGIN ESPARRUAK

HELBURUAK

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

JARDUERAK

BALIA-
BIDEAK

Ikasleak

Komunikazio-
gaitasuna

 

 

 

 

 

Interakzio
didaktikoa

Amodiozko istorioen lehiaketa burutzea

Bost lehiakide izatea

Lehiaketa aurkeztu ikasleei oinarriak ondo zehaztuta (gaia, luzera, mailak,...)

Lehiakideek emandako lanak.

 

 

Idazleak Ikastetxeetan programaren ekintza betetzea

Asebetetze orrian adieraziko dute

Aukeratutako idazlearen liburua irakurriko dute ikasleek, eta ondoren berarekin izango dugu saioa.

Liburua erosiko dute ikasleek, eta ikastetxeko areto batean burutuko dugu saioa.

 

Partaidetza,
inplikazioa

Ikasleen euskara batzordea eratzea.

"D" ereduko maila bakoitzeko bat gutxienez izatea batzordekoa

Gelaz gela joanda proposatuko diegu ikasleei batzordean sar daitezen

Aldez aurretik ikasleei batzordearen eraketaren garrantziaz jabetu daitezen, azlapenak emango dizkiegu.

 

Motibazioa,
girotzea

Ikasleekin EGBan egonaldi bat antolatzea.

Ikasleek bete behar duten ebaluazioaren bidez

"Aubixa" baserrian astebeteko egonaldia egingo dugu

NOLEGA-k eskaitzen duen aukera

Irakasleak

Metodologia.
Interakzio
didaktikoa

Gaztelera hutsean dauden "D" ereduetako taldeetako programazioak euskaratzea

Gaztelera hutsean daudenen %50a euskaratzea.

Gaztelera hutsean dauden programazioak euskaratzeko eskatuko diegu irakasleei, eta zailtasunak badituzte, laguntza eskainiko diegu.

Irakasleek beraiek eta arduradunen laguntza.

 

Komunikazio-
gaitasuna

Komunikatzeko zailtasunak dituzten irakasleei, jolastorduetan edo asteko arratsalderen batean aukera ematea euskara lantzeko.

Hiru irakasle gutxienez etortzea

Prest dauden irakasleekin zehaztuko genuke ekintza burutzeko ordutegia.(jolastordua edo arratsalde bat)

Ikasgela, liburutegia edo ikastetxeko beste aretoren bat.

 

Harreman-
hizkuntza

Euskaldunak diren familiekin komunikazioa euskaraz izan dadin lortzea.

Tutoreek aita/ama euskaldunekin dituzten harremanen %80a euskaraz izatea.

Tutoreak animatu gurasoekiko harremanetan euskara erabiltzen, eta ohiko erregistroan apuntatzea zein hizkuntzatan aritu diren.

Galdeketa zuzena tutoreei.

 

Komunikazio-
gaitasuna.
Prestakuntza

Erakundeek (Udalak batez ere) gurasoen euskalduntzerako antolatzen dituzten ekimenen berri ematea.

Aita/ama gehienek informazioa jasotzea

Tutoreen bitartez, ikasleei ekintza horiek helaraziko zaizkie.

Udaleko euskara zerbitzuarekin izaten ditugun bileretan ematen dizkiguten informazioak zabalduz.

 

Motibazioa,
girotzea

Euskaraz komunikatzeko zailtasunak dituzten gurasoei mintzapraktika egiteko aukera ematea.

Hiru aita edo ama etortzea.

Asteko arratsalde batean geratuko gara euskara lantzeko.

Ikastetxeko ikasgela edo beste aretoren bat.

 

Gurasoak
eragile

 

 

 

 


ESPARRUAK

ERAGIN ESPARRUAK

HELBURUAK

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

JARDUERAK

BALIA-
BIDEAK

Ikastetxearen
antolakuntza

Organo
gorena

Hizkuntza Normalkuntza Batzordeak antolatzen dituen eskolaz kanpoko ekintzak onartu eta baliabideak jartzea burutu daitezen.

Ikasturte amaieran Organo Gorenak eta bere batzordeek onartu eta sustatu dituzten ekintzen balantzea egingo da.

Batzordeak proposatzen dituen ekintzen berri emango dio zuzendaritzari, honek Organo Gorenari dei egin diezaion ekintzok onartzeko

Zuzendariak dei egingo dio organo Gorenari

 

Gurasoak
(partaidetza,
inplikazioa)

Organo Goreneko beste aita edo ama bat gutxienez inplikatzea helburuen lorpenarekin.

Ikasturte amaieran baloratuko da.

Organo Gorena ikasturte honetan lehen aldiz biltzen denean luzatuko zaie gurasoei eskaera.

Organo Gorenaren bileran

 

Zuzendaritza

 

 

 

 

 

Dok.
aministratiboak,
ekonomia

Ikastetxeko ikasle eta gurasoentzat diren dokumentuak elebietan agertzea.

Euskaratu diren dokumentuak zenbatuko ditugu ikasturte amaieran.

Dokumentuen itzulpena

Itzulpengintza

 

 

Urteko Plana eta Memoriaren aurkezpena eta helburu nagusienak elebietan agertzea.

Elebietan agertzea

Planaren aurkezpena eta helburu nagusiak eta memoriaren aurkezpena euskaratuko ditugu.

Itzulpengintza.

 

Jakinarazpenak

Estamentuen barruan eta beraien arteko komunikazio idatzia elebietan igortzea.

Behaketa

Jakinarazpenak ekoizten dituen ikastetxeko edozein estamentuko kideei elebietan egiteko eskatuko diegu.

Elebietan ekoizteko zailtasunak dituztenei batzordearen laguntza eskainiko zaie

 

Mediateka

Ikastetxeko ordenagailu guztietan Word testu-lanketa programa eta sistema eragilea euskarazko bertsioan instalatzea.

Behaketa

Informazio eta Komunikaziorako teknologien arduradunak instalatuko du programaren euskarazko bertsioa,eta horren berri emango die irakasleei.

Programak eta arduradunak zeregin horietarako dituen orduak

 

 

Ikasleek erabiltzen dituzten ordenagailuetan euskarazko bertsioa erabiltzeko aukera ematea.

Ikasturtearen amaierarako ikasleek erabiltzen dituzten ikasgeletan bi bertsioak egotea.

Josu Kapetillok ikasleek erabiltzen dituzten ordenagailuetan bi bertsioak kargatuko ditu

IKTBko arduraduna

 

AJA

Estamentuen arteko idatzizko komunikazioa euskaraz emango dela agertzea

AJAn agertzea

Zuzendaritzari proposatuko diogu Eskola Kontseiluak onar dezan.

Normalkuntza Batzordeak egingo du idazketa.

 

Ikastetxeko
kudeaketa-
planak
(Kalitate
plana
barne)

Normalkuntza batzordeak zehazten dituen urteko helburuak urteko planean agertzea Organo Gorenak eta klaustroak onar ditzaten.

Onarpena ala gaitzespena.

Normalkuntza Batzordeak zuzendaritzari aurkeztuko dizkio helburuak planean sar ditzan.

Batzordeak urriaren 18rako zehaztuko ditu helburuak

 

 

Ikasturte hasierako ikasleen harrera eguna antolatzeko gidoia eta jarraibideak euskaraz ematea

Elebietan dagoela egiaztatzea

Euskaratu egingo ditugu gidoia eta jarraibideak

Itzulpengintza

 

 

Tutoretza plana elebietan agertzea.

Orientazio departamentuan eta tutoreen karpetan egongo da gordeta .

Orientatzaileak itzuliko du.

Itzulpengintza

 

Aurrekontua

Hizkuntza Normalkuntza Planaren barruan aurrikusten diren gastueei aurre egiteko behar den dirua kontuan hartzea.

Aurrikusitako ekintzen artean diru ezagatik burutu gabe geratu direnen balantzea egingo da.

Ikastetxeko administrariari eskatuko diogu dirua.

Ikastetxearen aurrekontua

 

Urteko
memoria

Normalkuntza batzordeak gure plangintza onartu arte eman dituen urratsak agertzea memorian.

Memorian agertzea.

Emandako urratsen berri emango dio batzordeak.

Idatziz emango dio arduradunak zuzendariari.

 

 

Klaustroen irakurketa euskaraz egitea, aldi berean pantailan gazteleraz agertzen delarik.

Hurrengo klaustrotik hasita horrela egitea

Idazkariak euskaraz irakurriko du aurreko klaustroaren akta, eta aldi berean,pantailan gazteleraz agertuko da.

Itzulpena eta ikus-entzunezko baliabideak


Eskolako kideen hizkuntzazko prestakuntza eta erabilera

Gelaz kanpoko jarduerak

ESPARRUAK

ERAGIN ESPARRUAK

HELBURUAK

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

JARDUERAK

BALIA-
BIDEAK

Eskola
eragile

Jolasaldiak

Euskal-Dantza ikastaroa antolatzea DBH 2. zikloko ikasleekin.

10 ikaslek parte hartzea

Ikastetxeko areto egoki batean, ikasleek astean behin 13:30etan, bazkaldu ondoren ordu beteko saioa egingo dute.

"Agurra" dantza-taldeko monitorea.

 

Jantokia

Ikastetxeak jantokirako eskatu behar dituen monitore berriak euskaldunak izatea.

Behaketa

Zuzendariak monitoreen enpresari gutun baten bitartez adieraziko dio eskaera.

Eskaera bera.

 

Sarrerak,
irteerak

 

 

 

 

 

Jaiak,
ospakizunak

Gabonetan eta ikasturte amaierako jaian ekintza bat euskaraz antolatzea.

Talde batek parte hartzea

Txiste txapelketa euskaraz antolatuko da, eta girotze-musika euskaraz emango da.

Jai egunen programa zehazterakoan kontuan izango dugu.

 

Irteerak

Euskararen Etxeak eskaintzen duen ekintza burutzea

Ikasleen asbetetze inkesta.

DBHkoikasleekin Bilboko San Inazio auzoko Euskararen Etxea egoitzara joango gara.

Euskararen Etxeak antolatzen dituen ekintzak beteko ditugu.

 

Egonaldiak

 

 

 

 

 

Autobusa

 

 

 

 

 

Eskola-
kirola

Saskibaloi talde barruko harremanak euskalduntzen hastea.

Denboraldi honetan entrenatzaileak jokalariei eta jokalariek beraien artean igortzen dituzten oinarrizko aginduak (eman, pasa, utzi,...) euskaraz izatea.

Enternatzailea hasiko da horrelako mezuak euskaraz ematen.

Entrenatzailearen komunikazioa.

ÁMBITO

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS

INDICADORES

ACTIVIDADES

RECURSOS

Organización del Centro

Consejo Escolar


Aceptar las actividades extraescolares propuestas por la comisión, y poner los medios neesarios para llevarlas a cabo .

Al final de curso se realizará un balance de las actividades aprobadas por el consejo escolar

La comisión dará a conecer a las responsables de las actividades extraescolares las actividades que propone realizar, para que se presenten al consejo escolar para su aceptación.

El director convocará al consejo escolar

 

Padres y madres

(participación, implicación)

Implicar a otro padre o madre más por lo menos, en la consecución de los objetivos del plan anual

Se valorará a final de curso

Se les hará la petición el primer día que se reúna el consejo escolar

Reunión del consejo escolar

 

Documentos administrativos, economía

Publicar en bilingüe los documentos destinados a padres y/o alumnos

Se realizará un balance de los documentos publicados

Traducción de los documentos que figuren solamente en castrellano

Traducción

 

 

Publicar la presentación y los objetivos generales del Plan Anual y la Memoria en bilingüe

Revisión de los documentos

Serealizará la traducción de los apartados mencionados

Traducción

 

Comunicación

Lograr que la comunicación escrita entre los distimtos estamentos y dentro de ellos sea en euskara.

Revisión de los documentos

Pediremos a los estamentos del centro que realicen sus comunicaciones en euskara, ofreciéndoles nuestra ayuda en caso necesario.

La comisión ofrecerá ayuda a quien tenga dificultades para realizarlo.

 

Mediateca

Instalación en todos los ordenadores del centro, de la versión en euskara del programa de tratamiento de textos en euskara

Comprobación de la instalación

El responsable de las NTIC instalará la versión en euskara, y notificará al profesorado el modo de elegir el idioma.

Especialistas del centro en NTIC

 

 

Ofrecer a los alumnos la posibilidad de utilizar la versión en euskara del taratamiento de textos en los ordenadores de sus aulas.

Comprobación de la instalación

El responsable de las NTIC posibilitará que en esos ordenadores se pueda elegir el idioma.

Responsable de las NTIC

Decisiones para promover la normalización


 

 

 

 

  

 

 

 

ROF

Reflejar en el ROF que la comunicación escrita entre los estamentos del centro debe ser también en euskara, y que se tratará de garantizar los derechos idiomáticos de todos.

Reflejarse en el ROF

Se propondrá a la dirección para que lo apruebe el Consejo Escolar

La comisión de NL junto con la dirección realizará la redacción.

 

Plan de gestión del centro (plan de calidad)

Reflejar en el Plan Anual los objetivos anuales del PNL, pra que los apruebe el Consejo Escolar.

Reflejarse en el Plan Anual

La comisión de NL presentrá los objetivos anuales a la dirección, para que lo incluya en el Plan Anual

La comisión concretará los objetivos para el 18 de octubre.

 

 

Redacción en bilingüe del guión y contenidos del plan de acogida de comienzo de cursoa los alumnos.

Comprobar que está redactado en bilingüe

Se redactará en euskara el guión y los contenidos

Traducción

 

 

Redacción en bilingüe del plan de tutorías

Se archivará en el departamento de orientación y en la carpeta de los tutores.

Lo traducirá la orientadora

Traducción

 

Presupuesto

Toma de consideración por parte de la dirección, del presupuesto necesario para la consecución de los objetivos anuales del PNL

Se realizaráun balance de las actividades que han necesitado dinero.

Presentación al administrador del presupuesto

Presupuesto del centro

 

Memoria Anual

Reflejar en la Memoria Anual el grado de consecución de los objetivos.

Reflejarse en la memoria.

Lo realizará la CNL al final de curso

La comisión se la presentrá a la dirección

 

 

Lectura de las actas de los claustros en euskara, reflejándose al mismo tiempo en castellano en la pantalla.

Llevarse a cabo a partir del próximo claustro

El secretario leerá el acta en euskara, y al mismo tiempo se reflejará en euskara en la pantalla

Traducción y medios audiovisualesÁMBITO

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS

INDICADORES

ACTIVIDADES

RECURSOS

Alumnos 

Interacción didáctica

Realización de un concurso de relatos románticos en euskara

Que haya cinco concursantes por categoría

Se presentará a los alumnos las bases, animándoles a que tomen parte.

Trabajos presentados por los alumnos

 

 

Llevar a cabo la actividad “idazleak ikastetxean”

Se pasará a los alumnos una encuesta de satisfacción

Los alumnos leerán el libro, y preprarán la sesión del encuentro con él.

El encuetro con el escritor se realizará en un aula adecuada.

 

Participación, Implicación

Creación de la comisión de alumnos de PNL

Participación de al menos un alumno por cada nivel en el modelo “D”

Propondremos a los alumnos que tomen parte en la comisión

Comunicación a los alumnos.

 

Motivación

Organizar una estancia en un barnetegi con el fin de motivar al alumno para la utilización del euskara

Se pasará a los alumnos una encuesta de satisfacción

Se realizará la actividad en el barnetegi “Aubixa” de Elgoibar.

Programa NOLEGA

Profesores

Metodología

Traducir al euskera las programaciones del modelo “D” que estén solamente en castellano.

Traducir al euskara el 50% de estas programaciones

Se pedirá a los responsables de estas programaciones que las elaboren en euskara.

Pos profesores con ayuda de la comisión

 

Comunicación

Ofrecer al profesorado que desee mejorar sus habilidades comunicativas en euskara, un foro adecuado para desarrollarlas. (recreo, tardes...)

Participación de al menos tres profesores.

Los profesores dispuestos a ello, concretaríamos el plan, horario, etc.

Biblioteca, aula u otra dependencia del centro.

  Padres y madres de alumos

Idioma de comunicación

Conseguir que la comunicación con las familias vascoparlantes sea en euskara.

Que la comunicación de los tutores con los padres/madres vascoparlantes, sea en euskara, al menos en un 80% de los casos

Animar a los tutores a utilizar el euskara con los padres/madres de alumnos, y que reflejen en la carpeta del tutor el idioma utilizado.

Comunicación en euskara

 

Comunicación-Formación

Dar a conocer a los padres y madres de alumnos del centro, los programas de euskaldunización de los padres organizados por el ayuntamiento y otras instituciones.

Que los padres reciban la información

Se les darán a conocer a través de sus hijos

Haremos llegar a las familias la información que nos dan en las reuniones que mantenemos con el servicio de euskara del ayuntamiento de Getxo

 

Motivación

Ofrecer a los padres/madres que deseen mejorar sus habilidades comunicativas en euskara, un foro adecuado para desarrollarlas.

Participación de tres padres o madres.

Los padres/madres dispuestos a ello, concretaríamos el plan, horario, etc.

Biblioteca, aula u otra dependencia del centro.

Actividades extraescolares

ÁMBITO

ÁMBITO DE ACTUACIÓN

OBJETIVOS

INDICADORES

ACTIVIDADES

RECURSOS

Escolar

Tiempo libre

Organizar un curso de danzas vascas para los alumos de 2º ciclo de la ESO

Participación de al menos 10 alumnos

Los alumos interesados, un día a la semana, de 13:30 a 14:30 recibirán el cursillo

Monitor de danzas.

 

Comedor

Que los nuevos monitores del comedor contratados sean bilingües

Observación

La dirección cursará la petición a la empresa que contrata a los monitores

Petición.

 

Fiestas

Organizar al menos una actividad en euskara en la fiesta de navidad y en la de fin de curso

Programa de actividades de la fiesta

La comisión organizadora de la fiesta programará alguna actividad en euskara.

Elaboración y organización de las actividades.

 

Salidas

Realizar la actividad que propone en “euskararen etxea”

Encuesta de satisfacción.

Acudiremos al “euskararen etxea” con alumos de ESO.

Realizaremos las actividades que se propongan.

 

Deporte escolar

Comenzar a euskaldunizar la comunicación entre las jugadoras y entrenadora del equipo de baloncesto.

Lograr esta temporada que la enternadora y las jugadoras entre ellas, se comuniquen en euskara al menos para transmitirse mensajes cortos (eman, pasa, kontuz,...)

Se propondrá a la entrenadora que comience a utilizar ese tipo de mensajes en euskara.

La comunicación de la enternadora.


  • IRAKASLEGOA
  • IKASLEGOA
  • FAMILIAK